Tijdelijk beheer voormalig Philips-landgoed De Wielewaal

De Wielewaal – het voormalige 142 hectare tellende Philips-landgoed in Eindhoven Noordwest – wordt opengesteld voor publiek. De Brabantse gemeente kocht het stuk grond recent aan en wil onder meer de biodiversiteit nog verder intensiveren. Het moet zo als ‘groene long’ gaan dienen, als compensatie voor de bebouwing in de stad.

Leestijd blog1 minuten publicatiedatum artikel 25 november 2023

Vraagstuk
De Wielewaal opent naar verwachting half 2025/2026 als stadspark. Tot die tijd dient het groenonderhoud op het landgoed door te gaan. De gemeente Eindhoven wil daarnaast in kaart brengen met welke wildsoorten, flora en fauna ze daar precies van doen heeft en hoe het groene karakter nog meer kracht bij te zetten. Tevens moet er een sluitende begroting komen. En de uitvoering van de gewenste aanpassingen – zoals het terugbrengen van cultuurhistorische elementen als een doolhof, enkele bijzondere boomsoorten, lanenstructuren en een rosarium – vraagt om aansturing.

Oplossing
De gemeente Eindhoven stelde een beheer- en onderhoudsteam voor De Wielewaal samen. Deze groep experts regelt al het bovengenoemde; van de onderhoudsvisie tot het dagelijks beheer. Én de aanpassingen waarmee groene winst behaald moet worden. Het plan staat nog niet 100% vast, maar enkele veranderingen zijn al wel definitief bepaald. Zo stapt de gemeente af van de strakke gazonnetjes; de grassen groeien voortaan door. Er moet een gesloten ecosysteem komen, waarbij een noodgedwongen gekapte boom bijvoorbeeld tot bezoekersbank wordt verwerkt. En de groenexperts gaan het verdroogde productiebos nieuw leven inblazen door de ooit kunstmatig bereikte drooglegging ervan ongedaan te maken. De bodem moet immers juist als spons gaan dienen voor de beek die door het landgoed en aangrenzende bos heen loopt.

Onze bijdrage
Peter Sebregts Groenmanagement stuurt in de periode tot de openstelling van het park in hoofdlijnen het groenbeheer van De Wielewaal aan. Hij houdt zich daarbij zowel met vergroening en verbetering alsook herstel en vernieuwing bezig. Een project dat, gezien de nadruk op milieubehoud en biodiversiteit, helemaal in het straatje van Peter Sebregts past.